close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Wiza Schengen typu C

   

  Jeżeli zamierzają Państwo przebywać na terytorium Polski lub innych państw strefy Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu lub poruszać się po terytorium strefy Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem), należy wystąpić o wizę Schengen typu C.

  Wiza Schengen jednolita (C ważna na państwa strefy Schengen) upoważnia do pobytu na terytorium wszystkich państw strefy Schengen.

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej (C ważna tylko na terytorium Polski lub z wyłączeniem określonego państwa/państw strefy Schengen) upoważnia do pobytu jedynie na terytorium państwa/państw, na które jest ważna.

  Wiza krajowa D

  Jeżeli zamierzają Państwo przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni (minimum 91) w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu, należy wystąpić o wizę krajową typu D.

  Wiza krajowa (D) upoważnia do przebywania:

  - na terytorium Polski na czas pobytu oraz okres ważności, na jaki została wydana;

  - oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw strefy Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym. 

  Tranzytowa wiza lotniskowa

  Jeżeli zamierzają Państwo udać się samolotem z państwa trzeciego do państwa trzeciego, a połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym w strefie Schengen (na terytorium RP), a także:

  (1) nie zamierzają Państwo opuszczać międzynarodowej strefy tranzytowej lotniska oraz

  (2) posiadają Państwo obywatelstwo następujących państw: Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Paksitan, Sudan i Sri Lanki

  należy wystąpić o tranzytową wizę lotniskową typu A.

  W przypadku planowanego tranzytu przez lotnisko położone na terytorium państwa strefy Schengen innego niż Polska, sugerujemy zwrócenie się z zapytaniem o obowiązek posiadania wizy lotniskowej bezpośrednio do urzędu konsularnego danego państwa.

  Tranzytowa wiza lotniskowa typu A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium strefy Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).

  Najczęściej zadawane pytania:

  Ile czasu mogę przebywać na terytorium Polski/strefy Schengen na wizach typu C i D?

  Cudzoziemcy mogą przebywać na terytorium Polski (wizy krajowe D) lub strefy Schengen (wizy jednolite C) przez okres przewidziany w wizie („czas pobytu”, oznaczony cyframi) w okresie ważności wizy („wiza ważna od... do...”, oznaczony datami).

  Wyjazd z Polski/ze strefy Schengen musi nastąpić najpóźniej w ostatnim („ważna do...”) dniu ważności wizy (niezależnie od tego, ile dni cudzoziemiec wykorzystał z „czasu pobytu”).

  Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen typu C:

  1.         Dokument podróży:

  - ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/ze strefy Schengen;

  - posiadający minimum 2 wolne strony;

  - wydany w okresie ostatnich 10 lat.

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy - kliknij tutaj aby przejść do aplikacji e-konsulat, gdzie wypełnisz wniosek online.


  Tutaj znajdą Państwo listę państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/lista_panstw/lista_panstw

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: