close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

     

  • SPRAWY PRAWNE

  • Wydział zapewnia pomoc obywatelom polskim w ochronie ich interesów i realizacji przysługujących im praw zgodnie z prawem USA oraz prawami i zwyczajami międzynarodowymi. Sprawuje opiekę nad obywatelami polskimi, którzy zostali pozbawieni wolności lub zatrzymani. Ponadto dział zajmuje się spadkami należnymi Skarbowi Państwa oraz podejmuje czynności na wniosek polskich sądów i organów administracji w tym wykonuje przesłuchania. Dokonuje także czynności notarialnych. Dział świadczy pośrednictwo w zakresie spraw stanu cywilnego tj. umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, uzupełnienie i sprostowanie aktów, odtworzenie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego. Przed konsulem można złożyć oświadczenia o uznaniu dziecka oraz o wstąpieniu w związek małżeński. Dział przekazuje także wnioski w sprawie zmiany imion i nazwisk w trybie administracyjnym, a także wydaje zaświadczenia przewidziane prawem oraz udziela pomocy w zakresie wydobywania dokumentów. Dział kieruje osoby zainteresowane do odpowiednich urzędów w Polsce. Udziela informacji o prawie polskim odnośnym władzom USA oraz przekazuje informacje odnośnie prawa USA właściwym organom w Kraju. Dział udziela informacji obywatelom polskim na temat procedury uznawania za skuteczne orzeczeń zagranicznych oraz trybu postępowania w sprawach spadkowych oraz alimentacyjnych.

    Zapytania proszę kierować na adres e-mail: chicago.legal@msz.gov.pl

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: