close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 8 września 2015

  W referendum ogólnokrajowym w okręgu Chicago, przeprowadzonym w USA 5 września 2015 roku, udział wzięło 226 obywateli RP stale i czasowo przebywających za granicą.

  Chęć udziału w referendum w zgłosiło 434 osoby. Ostatecznie w głosowaniu korespondencyjnie i bezpośrednio udział wzięło 226 osób.
   

  Na pierwsze pytanie -  Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? – odpowiedź na TAK wybrało 61% osób, na NIE 39% głosujących.
   

  Na drugie pytanie - Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? – odpowiedź na TAK wybrało 33% osób, na NIE 67% głosujących.
   

  Na trzecie pytanie - Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? – odpowiedź na TAK wybrało 87% osób, na NIE 13% głosujących.
   

  Szczegółowe informacje o wynikach i przebiegu referendum opublikowane zostały na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: http://referendum2015.pkw.gov.pl/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: